Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2021 m. 9 mėn finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmečio finansinės ataskaitos ir veiklos ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2020 metai

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Valstybės įmonės “Mūsų amatai” veiklos ataskaita už 2020 m. I pusmetį

 

2019 metai

2019 m. finansinis ataskaitų rinkinys (audituotas)

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2019 m. finansinės ataskaitos (neaudituotos)

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos ataskaita už 2019 m.(neaudituota)

 

2018 metai

2018 m. finansinis ataskaitų rinkinys (audituotas)

Valstybės įmonės „Mūsų amatai” finansinė atskaitomybė 2018 m. III ketv.

 

2017 metai

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinė atskaitomybė 2017m.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinė atskaitomybė 2017m. 3-jų ketv.

 

2016 metai

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2016m.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos ataskaita už 2016m.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2016m. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2016m. III ketv. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2016m. III ketv mėn.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2016m. II ketv. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2016m. 6 mėn.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2016m. I ketv. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2016m. 3 mėn.

 

2015 metai

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2015m. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2015m.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2015m. 9 mėnesių finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2015m 9 mėn.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2015m. I pusmečio finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2015m 6 mėn.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ aiškinamasis raštas parengtas pagal 2015m. I ketv. finansines ataskaitas

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinės ataskaitos už 2015m I ketvirtį

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą