Menu Close

AUKCIONAS

Restruktūrizuojama valstybės įmonė ,,Mūsų amatai“ turto, nenaudojamo veikloje, pardavimą tiesioginiame viešajame prekių aukcione (sąrašas pridedamas). Aukcionas vyks vadovaujantis LR vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2014-01-01) ir Įmonės turto pardavimo viešajame aukcione tvarka. Antro rato aukcionas vyks Restruktūrizuojamos valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filiale

Plačiau

Aukcione parduodamo turto sąrašas

Eil. Nr. Vertybės kodas Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1 AFAN002014 FANERA 12MM 2440X1220 BB/BB m2 15,8996238
2 AFAN002015 FANERA 15MM 1525X1525 2/2 Š2 m2 7,7882290
3 AFAN002012 FANERA 15MM1525X1525 2/2 Š2 m2 7,1999541
4 AFAN002018 FANERA 4MM 2/2 Š2 m2 2,6501835
5 AFAN 0113 FANERA 4MMX1525X1525 SVEZA LASER M2 3,1999416
6 AFAN002021 KAMSTINE DANGA 61.5X91.5 VNT 7,1666667
Pradinė kaina, Eur 1200
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą